Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών εστιασμένο στην αξιοποίηση και διαχείριση κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής.

Ενεργά προγράμματα

Ερευνώ – Καινοτομώ

Η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς Οργανισμούς, καθώς και Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν είτε μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε ομάδες επιχειρήσεων, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης