Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών εστιασμένο στην αξιοποίηση και διαχείριση κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής.

Ενεργά προγράμματα

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Η δράση  αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στη Δράση δύνανται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Υπό Ίδρυση νοούνται […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η  δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στη Δράση δύνανται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αποτελείται από τις δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» Ανάλογα με τη δράση που θα ενταχθεί  η επιχείρηση, τον κανονισμό υλοποίησης και την περιφέρεια,  μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι και 50% σε προϋπολογισμό έργου μέχρι και 1 εκ […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η τριπλή δράση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΜΟΣ ΜΜΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω εργαλεία χρηματοδότησης προκειμένου να επενδύσουν σε βασικές ή προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και εξοπλισμού ή και σε τεχνολογίες  αιχμής. Η επιχειρήσεις επιλέγουν μόνο μία εκ των τριων δράσεων με διάφορα κριτήρια που εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης