Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

 

H Εταιρεία μας   ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για την αξιοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Έχοντας μία πολυετή εμπειρία στον χώρο  η εταιρεία μας έχει υποστηρίξει και διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό επενδυτικών έργων, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο,  η ναυτιλία αλλά και η πρωτογενής παραγωγή.  Πελάτες μας είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί.  

Διαθέτουμε  μεγάλη ειδίκευση στην υποβολή και διαχείριση  έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς  και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά  και κοινοτικές πρωτοβουλίες, το   ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάπτυξης αλλά  και τον εκάστοτε
 Αναπτυξιακό  Νόμο. Επίσης συνδράμουμε τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης στην αξιολόγηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σε εταιρίες και οργανισμούς, αξιολόγησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων για δανειολήπτριες επιχειρήσεις και εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής αλλά και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας εδώ

Πιστοποιήσεις

QIX είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης