Υπηρεσίες

Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

_Ενίσχυση επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, τον Αναπτυξιακό Νόμο και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες.

_Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σε δράσεις των διαθρωτικών ταμείων

_Υποστήριξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Οργανισμών του Δημοσίου

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Δημόσιους Οργανισμούς & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

_Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων

_Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων : Έλεγχος Συμμόρφωσης κατά ESMS

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης