Προδημοσίευση δύο νέων δράσεων του ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, το εμπόριο και τη μεταποίηση

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση δύο νέων δράσεων:

Για τον τουρισμό προδημοσιεύτηκε η δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου ενισχύονται υπό σύσταση ή νεοσύστατες  επιχειρήσεις,  στον κλάδο του Τουρισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι και  60% για προϋπολογισμό έως 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Για επιχειρήσεις πλην τουρισμού: προδημοσιεύτηκε η δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” όπου ενισχύονται υπό σύσταση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι και σε 60% για προϋπολογισμό έως 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο. 

Και οι δύο δράσεις θέτουν αυστηρά κριτήρια αλλά και  σημαντικούς περιορισμούς στις προϋποθέσεις συμμετοχής  ενώ η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης