Οι υποβολές στις δράσεις Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Επιχειρήσεων (και τουριστικών) ολοκληρώθηκαν στις 27/3/2024

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης