Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δράσεων «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Για τις δύο υποδράσεις της Δράσης «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%, όπως έκανε γνωστό η ΕΛΑΝΕΤ.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο  πληροφοριακό σύστημα διότι ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης και τις απορρίψεις προτάσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

Οι υποβολές στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας συνεχίζονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης