Έναρξη υποβολών στις δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ

Η τριπλή δράση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΜΟΣ ΜΜΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιλέξουν κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης προκειμένου να επενδύσουν σε βασικές ή προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και εξοπλισμού ή και σε τεχνολογίες  αιχμής.

Η επιλογή μπορεί να είναι μόνο μία και γίνεται με διάφορα κριτήρια που εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης.

Και για τις τρείς δράσεις οι εντάξεις θα γίνονται κατά προτεραιότητα υποβολής και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την κάθε δράση.  Για όλες τις δράσεις η έναρξη των υποβολών είναι η 23/2/2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης