Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών εστιασμένο στην αξιοποίηση και διαχείριση κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής.

Ενεργά προγράμματα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η τριπλή δράση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΜΟΣ ΜΜΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω εργαλεία χρηματοδότησης προκειμένου να επενδύσουν σε βασικές ή προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και εξοπλισμού ή και σε τεχνολογίες  αιχμής. Η επιχειρήσεις επιλέγουν μόνο μία εκ των τριων δράσεων με διάφορα κριτήρια που εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξυπνη Μεταποίηση

Η δράση απευθύνεται σε μεταποιητικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι και 28/9/2022 και θα εκτελέσουν επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο προϋπολογισμό τα 250,000€ και μέγιστο τα 6,000,000€ Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια και περιοχή  υλοποίησης της δράσης. Στην περιφέρεια Αττικής εξαιρούνται και δεν μπορούν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης