Κύριο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).  

Η παραπάνω νομική απαίτηση αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότησημε προθεσμία συμμόρφωσης την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Ουσιαστικά το Μητρώο αντικαθιστά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, με στόχο να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις (που μέχρι σήμερα οι περισσότερες δεν συμμορφώνονται) και παράλληλα να μπορούν εύκολα να εντοπίσουν ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί προκειμένου να τους αποδώσουν σχετικά πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση που υποχρεούται σε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστηριότητά της, υποχρεούται να κάνει εγγραφή στο ΗΜΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική έκθεση για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Για τα επόμενα έτη, η έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-7620103.