Κύριο περιεχόμενο

Με το νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014) απλουστεύονται οι διαδικασίες λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και  των τουριστικών υποδομών και επίσης  καθορίζεται η διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 
 
Επιπλέον, με τις αποφάσεις  216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09-01-2015)  για τα ξενοδοχεία και 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22-10-2014) για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια  - διαμερίσματα  καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας καθώς και  νέο σύστημα κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά με βάση τον τύπο του καταλύματος.
 
Καταληκτική ημερομηνία  ανανέωσης – αναπροσαρμογής όλων των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας η 31/12/2017.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανανέωσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα Ξενοδοχεία δείτε εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανανέωσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα  δείτε εδώ.