Κύριο περιεχόμενο

Ενδεικτικά έργα Δημοσίου Τομέα 2007-2017

 1. Αξιολόγηση 1046 επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΕΣΠΑ Α Δράση) για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς. Το έργο αφορούσε την επί της ουσίας αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς στις περιφέρειες Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
 2. Μελέτη εξειδίκευσης «Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την στήριξη και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους νέους επιχειρηματίες».
 3. Μελέτη εφαρμογής για το «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Παρακολούθησης Έργου» του έργου «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5 «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Μελέτες Υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης.
 4. Μελέτη: Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης αναγκών και απαιτήσεων του έργου ανάπτυξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση πολιτών και τη Μελέτη Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών του Δ. Αιγίου».
 5. Μελέτη: Ανάλυση και Μοντελοποίηση, Σχέδιο Ποιότητας και Παρακολούθηση Έργου στο πλαίσιο του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Νίκαιας».
 6. Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας της Ν.Α Ηλείας
 7. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ν.Α Ηλείας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
 8. Για το Επιμελητήριο Αχαΐας: «Αποτύπωση Στρατηγικής Ανάδειξης της Πάτρας και του Αιγίου ως City Braek προορισμών με παράλληλη ανάπτυξη:
 • Δυναμικού συστήματος για τη στοχευμένη προσφορά ανάλογων ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
 • Προσδιορισμός μεθοδολογικών εργαλείων παρακολούθησης και αναπροσαρμογής δράσεων για την αποτελεσματικότερη διείσδυση στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά την επόμενη πενταετία.»
   

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Κατά ISO 9001:2008

 • EUROTEL HOSPITALITY (43 θέσεις εργασίας)
 • ATHENS VISION (23  θέσεις εργασίας)
 • Ν.Κ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (4 θέσεις εργασίας)
 • Ε.ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΠΕ (8 θέσεις εργασίας)
 • ΚΙΝΝΟ- KNOWLEDGE AND INNOVATION CONSULTANTS (7 θέσεις εργασίας)
 • ENTERCON- Δ. ΚΟΝΤΙΝΟΣ- Κ. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΕ (2 θέσεις εργασίας)
 • AMAZE A.E. (7 θέσεις εργασίας)
 • ΜΕΤΙΣ Α.Ε. (8 θέσεις εργασίας)

Κατά ISO 27001:2005

 • PROFILE Α.Ε. (15 θέσεις εργασίας στο ΣΔΑΠ)
 • GLOBALSOFT Α.Ε. (15 θέσεις εργασίας στο ΣΔΑΠ)
 • GLOBO TECHNOLOGIES SA (65 θέσεις εργασίας)
 • PROFITEL SA (9 θέσεις εργασίας)

 

Ενδεικτικά έργα Ιδιωτικού Τομέα

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

GRECOTEL  PORTO RETHYMNO

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

GRECOTEL  ELOUNDA VILLAGE 

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARINA SAND - ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MINOS PALACE - ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΜΑΡΙΜΑ / ΑΘΗΝΑΪΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

PROFILE ΑΕ

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

CALIN – CALZEDONIA INDIMISIMI

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

NEW YORK COLLEGE 

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ

Έργο

Σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Μέλλον" του ΕΠ ΚτΠ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

 

Εταιρεία

ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ ΕΠΕ

Έργο

Μελέτη  και υλοποίηση έργου  για την ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών της εταιρείας ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ   στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Έτη Υλοποίησης

1/06/2004 – 31/05/2006

 

Εταιρεία

ΣΠΟΡΤΣΚΑΡ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Έργο

Μελέτη για την πληροφοριακή υποδομή για τη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων της εταιρείας  SPORTSCAR Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Έτη Υλοποίησης

1/01/2004 – 31/01/2004

 

Εταιρεία

ΛΑΜΔΑ ΑΛΦΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Έργο

Μελέτη για την Πληροφοριακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πελατών και την οργάνωση διαδικασιών της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΑΛΦΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Έτη Υλοποίησης

1/11/2003 – 31/10/2005

 

Εταιρεία

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Έργο

Μελέτη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ORION GROUP KLIMA AEE

Έργο

Μελέτη για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP και συστήματος CRM  στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έτη Υλοποίησης

1/12/2003 – 30/11/2005

 

Εταιρεία

ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Έτη Υλοποίησης

1/10/2004 – 30/09/2005

 

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ORLOFF - ΣΠΕΤΣΕΣ 

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου  για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ORLOFF στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έτη Υλοποίησης

1/08/2004 -1/08/2005

 

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΡΕΙΟΝ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου  για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ξενοδοχείου ΜΑΡΡΕΙΟΝ  στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έτη Υλοποίησης

1/10/2004 – 30/4/2005

 

Εταιρεία

DIGITAL PROMOTION SERVICES ΕΠΕ

Έργο

Ερευνητική πρόταση  για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και συστημάτων  προβολής διαφημίσεων με νέα καινοτομικά φωτεινά μέσα σε εξωτερικούς  και εσωτερικούς χώρους στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ  ΝΕ

Έτη Υλοποίησης

12 μήνες

 

Εταιρεία

METIS NET

Έργο

Ερευνητική πρόταση για την εξέταση του βαθμού συνεισφοράς και εφαρμογής νοημόνων μεθοδολογιών στην αξιολόγηση υποψήφιων επενδυτών και επενδυτικών ευκαιριών για καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις στο πλαίσιοτου ΠΑΒΕΤ  ΝΕ.

Έτη Υλοποίησης

12 μήνες

 

Εταιρεία

ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ

Έργο

Ερευνητική πρόταση για την υλοποίηση εξελιγμένου συστήματος online πρόσληψης προσωπικού  στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ  ΝΕ

Έτη Υλοποίησης

12 μήνες

 

Εταιρεία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Υπουργείου Ανάπτυξης

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

NETU ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Υπουργείου Ανάπτυξης

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΕΒΕ

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Τεχνολογικός & Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων"

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

KNOWLEDGE SYSTEMS S.A.

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Υπουργείου Ανάπτυξης

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

GRECOTEL  ELOUNDA VILLAGE HOTEL

Έργο

Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα"

Έτη Υλοποίησης

12 μήνες

 

Εταιρεία

CONCEPTUM A.E.

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού  σχεδίου στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

GRECOTEL PORTO RETHYMNO

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του μέτρου "Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και ενίσχυση των επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα"

Έτη Υλοποίησης

12 μήνες

 

Εταιρεία

GNOMON PERFORMANCE ΑΕ

Έργο

Σύνταξη επιχειρησιακού  σχεδίου στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες

 

Εταιρεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΝΑ

Έργο

Σύνταξη, οργάνωση και διοίκηση έργου στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ για την υλοποίηση επενδύσεων από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο πλαίσιο των 8 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006

Έτη Υλοποίησης

18 μήνες