Κύριο περιεχόμενο

Η "QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης" ιδρύθηκε το 2006 από τον Στέλιο Χαριτάκη, μέτοχο με πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της πληροφορικής.

Για πάνω από δέκα χρόνια, η εταιρεία έχει υποστηρίξει και διαχειρίζεται πάνω από 400 επενδυτικά έργα, σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, για φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα, καθώς και για Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων.

Η εταιρία είναι πλήρως εκσυγχρονισμένη και επενδύει συνεχώς στην αυτοματοποίηση της λειτουργίας της με εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και επιχειρηματικά λογισμικά. Έχει επίσης εντάξει πράσινες περιβαλλοντικές πρακτικές στην επιχειρηματική στρατηγική της και διαθέτει ιστοσελίδα με προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμΕΑ.

Η QIX έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συστηματικά Πολιτική Ποιότητας των υπηρεσιών της και είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS AUSTRIA, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ (ΜΣ: 1632).

Το Τμήμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της QIX απαρτίζεται από εξειδικευμένους Συμβούλους Στρατηγικής Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης, με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, πολυετή εμπειρία, δοκιμασμένη μεθοδολογία, ευελιξία, γνώση των αναγκών και των ευκαιριών της αγοράς και διαρκή επιμόρφωση μέσω των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών της εταιρείας.

Το Τμήμα Engineering Consulting της QIX, αποτελούμενο από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους μηχανικούς,  μπορεί να αναλάβει έργα στο πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων και στο πλαίσιο επέκτασης, εκσυγχρονισμού, τροποποίησης και μετεγκατάστασης υφιστάμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.