Κύριο περιεχόμενο

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4.000.000€.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στο Νότιο Αιγαίο και για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επένδυσης μέχρι 100,000€. Η επιχορήγηση είναι διαφορετική ανά κατηγορία δαπάνης και μπορεί να είναι από το 75% μέχρι το 90% του  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Είναι επιλέξιμες οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Τα νησιά είναι :

Αγαθονήσι,  Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Θήρα / Σαντορίνη, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη / Καστελόριζο, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Πάρος, Πάτμος, Ρόδος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Τήλος, Τήνος, Φολέγανδρος, Χάλκη ,Θηρασιά

 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις  κατηγορίες:

Α1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών:  Μεταξύ άλλων πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών και να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης

 

  • Αυτές μπορούν να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€ στο πλαίσιο του κανονισμού 651/2014

Α2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

 

  • Αυτές μπορούν να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο όριο επιχορήγησης τις 50.000€ και στο πλαίσιο του κανονισμού de minimis

 

Α3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

 

  • Αυτές μπορούν να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€ στο πλαίσιο του κανονισμού 651/2014

 

Οι δαπάνες της επένδυσης μπορούν να αφορούν κτηριακές εργασίες, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα και εξοπλισμό, πληροφορική, επαγγελματικά οχήματα, αποσβέσεις, λειτουργικές δαπάνες, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, εκπαίδευση κα.

Οι παραπάνω δαπάνες έχουν περιορισμούς ως προς το ποσοστό τους στο σύνολο της επένδυσης ενώ ειδικά οι κατασκευαστικές δαπάνες περιορίζονται από πρότυπα κόστη ανά περιοχή.

  • Η καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15/04/2022
  • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 11/02/2022 (Ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης)
  • Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχεδίων είναι 30/06/2023.

 

Τονίζεται ότι η δράση έχει μικρό προϋπολογισμό για το σύνολο της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και συνεπώς θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν λοιπόν πρέπει να συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία η οποία εξαρτάται τόσο από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (για υφιστάμενες), το επαγγελματικό προφίλ των εταίρων, τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν και τον πληθυσμό του νησιού  υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την ταυτότητα της δράσης και εδώ τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων.

Η χρήση του Εscrow Αccount από τους Δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε Δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.